بايد دنيا را کمی بهتر از آنچه تحويل گرفته ای​،​ تحويل دهی، ​خواه با فرزندی خوب، خواه با باغچه ای سرسبز، خواه با اندکی بهبود شرايط اجتماعی و اينکه بدانی حتی فقط يک نفر با بودن تو ساده تر نفس کشيده است يعنی تو موفق شده ای…

گابريل گارسيا مارکز

جدید ترین وبینار ها

وبینار های برگزار شده