سخنرانی‌های ارزشمند TED

زندگی با هدف
سخنرانی‌های ارزشمند TED

زندگی با هدف!

سخنران: ریک وارن شرح سخنرانی: کشیش ریک وارن، نویسنده کتاب “زندگی هدفمند”، در پی موفقیت فوق العاده کتابش ، در مورد بحران هدف خود تأمل

ادامه مطلب »