برگزاری دوره های آموزشی رشد و توسعه مهارت های فردی

برگزاری دوره های آموزشی رشد و توسعه مهارت های فردی

بخشی از مهارت هایی که در مدرسه و دانشگاه یاد نگرفتیم را در بهیاد‌ خواهیم آموخت…

در بهیاد دوره های آموزشی مهارت های نرم توسط مدرسین مجرب بین المللی به صورت حضوری و مجازی ویژه رده های مختلف سنی تدریس خواهد شد.

مهارت‌های نرم، مهارت هایی هستند که با درونیات و خلق و خوی ما سر و کار دارند. مهارت‌های نرم ویژگی‌های شخصی هستند که ما را توانمند می‌سازند تا با دیگران به شیوه‌ای مؤثر و هماهنگ ارتباط برقرار کنیم.

بخشی از آموزش های جذاب بهیاد در حوزه رشد و توسعه مهارت های فردی:

 •  تفکر نقادانه
 •  مديريت زمان
 •  مديريت تغيير
 •  برندسازی شخصی
 •  مربيگری و منتورینگ
 •  فن بیان و آيين سخنرانی
 •  مدیریت اضطراب و استرس
 •  طوفان فکری و مديريت ايده
 •  شخصیت شناسی و استعدادیابی
 •  اصول هدایت و رهبری کاریزماتیک
 •  تصمیم گیری و حل مسائل پیچیده
 •  مسئولیت اجتماعی فردی و سازمانی
 •  مبانی و اصول تیم سازی و کارگروهی
 •  مهارت های ارتباطات کلامی و غیرکلامی
 •  ارزش آفرینی در زندگی شخصی و شغلی
 •  تقویت عزت نفس و افزایش اعتماد به نفس
 •  تفکر خلاقانه و تکنیک های پرورش خلاقيت
 •  روانشناسی مثبت گرا و هنر شفاف اندیشیدن
 •  انعطاف پذیری و تاب آوری در شرایط بحرانی