برگزاری دوره های آموزشی توانمندسازی معلمان

هیچ جامعه ای فراتر از اندیشه معلمانش رشد نخواهد کرد…

بدون شک معلم در تمام نظام های آموزشی دارای نقش کلیدی و اثرگذار است و انتظار جامعه از معلم این است که جوانانی را برای زندگی واقعی در جامعه فردا آماده کند. لذا دانش، مهارت و توانایی های زنان و مردان آینده به دانایی، توانایی، صلاحیت، تلاش و احساس مسئولیت معلمان امروز بستگی دارد.

در بهیاد دوره های آموزشی توانمندسازی معلمان با هدف افزایش مهارت های شخصی و شغلی ایشان توسط مدرسین مجرب بین المللی به صورت حضوری و مجازی تدریس خواهد شد.

بخشی از آموزش های کاربردی بهیاد در حوزه توانمندسازی معلمان:

  •  نقش هوش هیجانی در برندسازی شخصی معلمان الهام بخش و کاریزماتیک
  •  آشنایی با تکنیک های پرورش خلاقیت و روش های خلاقانه حل مسائل پیچیده
  •  فن بیان و آئین سخنوری و آشنایی با روش ها و تکنیک های تدریس تأثیرگذار
  •  مهارت های ارتباطات کلامی و غیرکلامی در تدریس های حضوری و مجازی
  •  روش های نوین تولید محتوا و تدریس اثربخش در آموزش های مجازی
  •  تکنیک های افزایش مهارت تفکر نقادانه و مهارت های تصمیم گیری
  •  روش های نوین استعدادیابی و تربیت دانش آموزان ارزش آفرین
  •  اصول و مبانی کارتیمی و انجام پروژه های گروهی