برگزاری دوره های آموزشی-انگیزشی توانمندسازی دانش آموزان

در واقع انگیزه اهداف مشخصی را ترسیم می‌کند که افراد برای رسیدن به آن تلاش می‌کنند. بنابراین انگیزه روی انتخاب‌هایی که دانش آموزان می‌کنند تاثیر می‌گذارد. به عنوان مثلا، انگیزه است که تعیین می‌کند دانش‌ آموز در چه رشته ای درس بخواند، چه شغلی را برگزیند و در نهایت چگونه انسانی تأثیر در در دنیا باشد. انگیزه تأثیر مستقیمی روی تلاش برای رسیدن به اهداف مشخص دارد،

انگیزه است که شروع یک کار و ادامه دادن آن را ممکن می کند. انگیزه وقتی را که دانش آموزی روی کاری می‌گذارد افزایش می‌دهد و نقشی تعیین کننده در یادگیری و رسیدن به هدف دارد. انگیزه فرآیندهای شناختی را بهبود می‌دهد. شاید عجیب به نظر برسد، اما انگیزه واقعا روی نوع اطلاعات و نحوه‌ی پردازش آنها اثر می‌گذارد، چرا که دانش‌ آموزانِ با انگیزه با احتمال بیشتری به درس توجه نشان‌ می‌دهند و سعی می‌کنند درس را بفهمند. در عوض دانش آموزان بی انگیزه فقط به شکلی مصنوعی سعی می‌کنند فرآیند یادگیری را پشت سر بگذارنند.

در بهیاد دوره های آموزشی-انگیزشی توانمندسازی دانش آموزان با هدف تربیت دانش آموزان هدفمند و ارزش آفرین توسط روانشناسان و مدرسین مجرب بین المللی به صورت حضوری و مجازی تدریس خواهد شد.

بخشی از آموزش های انگیزشی بهیاد در حوزه توانمندسازی دانش آموزان:

  •  آشنایی با عوامل موفقیت انسان های پیشرو در سطح ملی و بین المللی
  •  تکنیک های پرورش خلاقیت و روش های خلاقانه حل مسائل
  •  آشنایی با تکنیک شش کلاه تفکر و تغییر نگرش در زندگی
  •  روش های تقویت عزت نفس و افزایش اعتماد به نفس
  •  کنترل خشم و مدیریت اضطراب و استرس
  •  مهارت های ارتباطات کلامی و غیرکلامی
  •  مبانی و اصول تیم سازی و کارگروهی
  •  تکنیک های افزایش سواد رسانه ای
  •  طوفان فکری و مديريت ايده
  • فن بیان و آيين سخنرانی