ارائه خدمات مشاوره تحصیلی و روانشناسی

مشاوره تحصیلی، تعیین تکلیف نمودن و تحمیل یک راه حل به دانش آموز نیست، بلکه یک نوع آموزش هنر یادگیری است به گونه ای که یک مشاور متخصص و خوب، با داشتن مهارت و صلاحیت علمی و حرفه ای تلاش می نماید تا با توجه به وضعیت و علاقه دانش آموز، نیاز او را بر آورده و با تلاش برای خودشناسی، مراجع و کسب بهترین راه و روش او را به نتیجه دلخواه خود برساند.

یکی از مهمترین عوامل بی انگیزه بودن دانشجویان در زمان تحصیل در دانشگاه، انتخاب رشته به صورت هیجانی و بدون تحقیق و استفاده از تجربه و تخصص مشاوران ذیصلاح است که می تواند مسیر زندگی فردی را به کلی عوض نماید.

هدف اصلی بهیاد از ارائه خدمات مشاوره تحصیلی و روانشناسی، استعداد یابی، سنجش توانایی، برنامه ریزی، آموزش اصول هدف گذاری در زندگی و پیشنهاد رشته تحصیلی با توجه به تیپ شخصیتی، علایق، مهارت ها، سوابق تحصیلی، شرایط خانوادگی و سایر عوامل تأثیرگذار در آینده دانش آموز می باشد.

در بهیاد خدمات مشاوره با هدف تربیت انسان های هدفمند و ارزش آفرین توسط روانشناسان و مشاورین مجرب به صورت حضوری، مجازی و تلفنی ارائه خواهد شد.